Fundadore Travels - Italie Vakanties

Duurzaamheid

Groener reizen met GreenSeat en Fundadore Travels

Style in Travel, waartoe Fundadore Travels behoort, werkt samen met GreenSeat om groener reizen mogelijk te maken. Dat kan niet zonder jou, boek daarom nu een GreenSeat!

Je geeft huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie door de CO2 -uitstoot van jouw reis te compenseren. Dit zorgt voor minder CO2 en een verbetering van de leefomstandigheden voor lokale families. Jij maakt het mogelijk!
 


Duurzaam Toerisme 

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. U kunt onze beleidsverklaring en programma m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen nalezen op deze website.

Style in Travel, waartoe Mundicolor Vakanties behoort, voldoet aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt hieronder onze milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen:

Duurzaamheidverklaring Style in Travel

Style in Travel organiseert reizen wereldwijd, maar met name in Europa. Door onze professionaliteit en ervaring zijn we in staat om een breed aanbod van reizen en bestemmingen aan te bieden. Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekende reis, willen we ook een bijdrage leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van de steden en de gebieden die we bezoeken. Style in Travel realiseert zich ten volle dat toerisme in de toekomst gebaat is bij een goede zorg voor het milieu en een langdurige samenwerking met vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Ons streven is erop gericht om de milieubelasting tijdens onze reizen zoveel mogelijk te beperken en te minimaliseren.

In deze milieubeleidsverklaring wil Style in Travel vastleggen welke uitgangspunten wij hanteren om milieu onderdeel te maken van de (dagelijkse) bedrijfsvoering en van de arrangementen die deel uitmaken van ons reisaanbod. In het milieuprogramma geven we op concrete wijze aan hoe de zorg voor het milieu in de praktijk vorm wordt gegeven. Wij voldoen hiermee aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.

Style in Travel streeft de volgende doelstellingen na:

-  Voldoen aan milieuwet- en regelgeving 
-  Opname van de zorg voor het milieu als een volwaardig onderdeel van de bedrijfsvoering 
-  Uitwisseling van kennis op het gebied van milieuzorg 
-  Voorkomen/minimaliseren van de milieubelasting die samenhangt met de producten/diensten van Style in Travel.
-  Een reizenpakket aanbieden waarin geen onderdelen zijn opgenomen die extreem belastend voor het milieu zijn.
-  Het komen tot het verbeteren van de milieukennis en bewustwording van de medewerkers, reisbegeleiding en klanten en komen tot een bewuster gebruik van energiebronnen en vermindering van de hoeveelheid afval. 

Concrete maatregelen:

- Busvervoer vanuit Nederland vindt uitsluitend plaats met Keurmerkbussen. Dit keurmerk is een extra garantie dat naast veiligheid en kwaliteit ook aandacht wordt besteed aan het verminderen van de milieudruk.

- Ook bij de keuze en inkoop van transportmiddelen voor het verzorgen van het transport in het buitenland wegen we milieuaspecten mee.

- Transporteigenaren worden op de hoogte gesteld van de PMZ-milieurichtlijnen en Style in Travel voorziet hen, indien noodzakelijk, van advies.

Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel...  zie www.anvr.nl > Op Reis, Duurzaam Toerisme voor meer informatie.

2018 Style in Travel

Style in Travel
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen Stichting Garantiefonds Reisgelden Calamiteitenfonds Reizen Greenseat - CO2 Compensatie